Moje zkušenosti

Jsem absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor španělská filologie. Během studia jsem absolvovala stipendijní pobyt ve Španělsku a podnikla řadu soukromých cest do španělsky mluvících zemí (Španělsko, Peru, Chile, Bolívie, Kuba).

S výukou španělštiny mám dlouholeté zkušenosti. Vyučovala jsem na několika jazykových školách v Praze i v Říčanech. Od roku 2002 se však věnuji výhradně soukromé výuce, jelikož upřednostňuji individuální lekce nebo kurzy pro omezený počet lidí, které přinášejí rychlejší a lepší výsledky. Zabývám se i firemní výukou, v současnosti vyučuji např. na Akademii věd ČR.

Od května 2010 jsou tu pro Vás i tři nové české a zkušené lektorky a pro pokročilejší studenty zahraniční lektor z Mexika.

Cena Kateřiny Krausové

Ocenění, které jsem získala za práci Infant v Havaně a Havana v díle Guillerma Cabrery Infanta. Práce se zabývá románem Havana pro zesnulého infanta (La Habana para un infante difunto, 1979), jehož autorem je nejvýznamnější kubánský exilový prozaik Guillermo Cabrera Infante (1929). Jde o první českou rozsáhlejší studii věnovanou dílu velkého kubánského a světového prozaika.

Cena byla založena z podnětu rodiny Krausovy a nese jméno absolventky romanistiky na FF (obor španělština-francouzština, 1981) Kateřiny Krausové, předčasně zemřelé r. 1991 v USA. Je udělována každoročně studentu Ústavu románských studií za závěrečnou diplomovou práci z oboru španělský jazyk a španělsky psaná literatura předloženou a obhájenou v příslušném akademickém roce a hodnocenou výborně.

Ocenění - Cena Kateřiny Krausové v pdf 

Dokumenty