Učebnice španělštiny

Učebnice současné španělštiny, 1. díl

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Computer Press, a.s.

Jedná se o učebnici obecné španělštiny, vhodnou pro všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních akademiích, jazykových školách i vysokých školách. Vzhledem k tomu, že je kniha doplněna nahrávkou, klíčem i slovníčkem, lze ji využít i k samostudiu. Ve dvou dílech této učebnice se seznámíte s gramatikou a slovní zásobou nutnou pro běžnou komunikaci.

Učebnice současné španělštiny 1. díl je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka, je vhodná také pro samostudium. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích. Učebnice vychází ze současné evropské španělštiny, na nejdůležitější rozdíly latinsko-americké španělštiny je upozorněno. Každá kapitola obsahuje: slovní zásobu a frazeologii, výrazy a fráze spojené s vybranými konverzačními okruhy, gramatický výklad, cvičení na upevnění znalostí gramatiky a rozvoj komunikačních schopností.

Na konci knihy naleznete: klíč ke cvičením, přehled časování sloves, španělsko-český a česko-španělský slovníček

Nahrávka namluvená šesticí rodilých mluvčích napomůže upevnění slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde řadu živých dialogů a poslechových cvičení. 

Učebnice současné španělštiny, 2. díl

Olga Macíková, Ludmila Mlýnková, Computer Press, a.s.

Učebnice španělštiny 2.dílUčebnice současné španělštiny 2. díl navazuje na úspěšnou část stejnojmenné učebnice. Publikace je určena všem zájemcům o získání hlubších znalostí španělského jazyka, s její pomocí dosáhnete úrovně C1-C2 Evropského referenčního rámce. Učebnice je rovněž vhodná pro samouky, kteří si správnost provádění cvičení mohou ověřit pomocí klíče.

Tato publikace získala schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. března 2008 a je zařazena do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic s dobou platnosti šest let. Každá kapitola obsahuje: dva úvodní texty, slovní zásobu a frazeologie, gramatický výklad, cvičení na upevnění znalostí gramatiky a rozvoj komunikačních schopností. V Doplňku ke knize naleznete: česko-španělský a španělsko-český slovník (oba obsahují slovní zásobu obsaženou v 1. a 2. dílu učebnice), přehled časování sloves, shrnutí rčení a přísloví, řadové číslovky a přehled zkratek

Nahrávka namluvená šesticí rodilých mluvčích napomůže upevnění slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde řadu živých dialogů a poslechových cvičení.

Máte zájem o jazykové kurzy španělštiny?